การศึกษาประสิทธิภาพของสารประกอบแร่ธาตุในระหว่างการขนย้ายกุ้งกุลาดำ ที่เลี้ยงในน้ำความเค็มต่ำ
การศึกษาประสิทธิภาพของสารประกอบแร่ธาตุในระหว่างการขนย้ายกุ้งกุลาดำ ที่เลี้ยงในน้ำความเค็มต่ำ
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาประสิทธิภาพของสารประกอบแร่ธาตุในระหว่างการขนย้ายกุ้งกุลาดำ ที่เลี้ยงในน้ำความเค็มต่ำ
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ตรีชฎา ด่านวัฒนานุสรณ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ตรีชฎา ด่านวัฒนานุสรณ์. 2548. การศึกษาประสิทธิภาพของสารประกอบแร่ธาตุในระหว่างการขนย้ายกุ้งกุลาดำ ที่เลี้ยงในน้ำความเค็มต่ำ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ตรีชฎา ด่านวัฒนานุสรณ์. (2548) การศึกษาประสิทธิภาพของสารประกอบแร่ธาตุในระหว่างการขนย้ายกุ้งกุลาดำ ที่เลี้ยงในน้ำความเค็มต่ำ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ตรีชฎา ด่านวัฒนานุสรณ์. การศึกษาประสิทธิภาพของสารประกอบแร่ธาตุในระหว่างการขนย้ายกุ้งกุลาดำ ที่เลี้ยงในน้ำความเค็มต่ำ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.

ตรีชฎา ด่านวัฒนานุสรณ์. (2548) การศึกษาประสิทธิภาพของสารประกอบแร่ธาตุในระหว่างการขนย้ายกุ้งกุลาดำ ที่เลี้ยงในน้ำความเค็มต่ำ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.