การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการผลิตไก่เพื่อการส่งออก
การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการผลิตไก่เพื่อการส่งออก
ชื่อเรื่อง :
การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการผลิตไก่เพื่อการส่งออก
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เทอด เทศประทีป
ผู้แต่งร่วม :
-

เทอด เทศประทีป,เทอด เทศประทีป..[และคนอื่นๆ]. 2545. การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการผลิตไก่เพื่อการส่งออก. เชียงใหม่:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

เทอด เทศประทีป,เทอด เทศประทีป..[และคนอื่นๆ]. (2545) การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการผลิตไก่เพื่อการส่งออก. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เทอด เทศประทีป,เทอด เทศประทีป..[และคนอื่นๆ]. การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการผลิตไก่เพื่อการส่งออก. เชียงใหม่:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. Print.

เทอด เทศประทีป,เทอด เทศประทีป..[และคนอื่นๆ]. (2545) การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการผลิตไก่เพื่อการส่งออก. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0