ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไปในผู้ป่วยไทย ที่ได้รับยากลุ่มโกนาโคโทรปิน ในการปฏิสนธินอกร่างกาย
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไปในผู้ป่วยไทย ที่ได้รับยากลุ่มโกนาโคโทรปิน ในการปฏิสนธินอกร่างกาย
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไปในผู้ป่วยไทย ที่ได้รับยากลุ่มโกนาโคโทรปิน ในการปฏิสนธินอกร่างกาย
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กาญจน์พัฒน์ แจ่มมีชัย
ผู้แต่งร่วม :
-

กาญจน์พัฒน์ แจ่มมีชัย. 2547. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไปในผู้ป่วยไทย ที่ได้รับยากลุ่มโกนาโคโทรปิน ในการปฏิสนธินอกร่างกาย. สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

กาญจน์พัฒน์ แจ่มมีชัย. (2547) ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไปในผู้ป่วยไทย ที่ได้รับยากลุ่มโกนาโคโทรปิน ในการปฏิสนธินอกร่างกาย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

กาญจน์พัฒน์ แจ่มมีชัย. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไปในผู้ป่วยไทย ที่ได้รับยากลุ่มโกนาโคโทรปิน ในการปฏิสนธินอกร่างกาย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

กาญจน์พัฒน์ แจ่มมีชัย. (2547) ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไปในผู้ป่วยไทย ที่ได้รับยากลุ่มโกนาโคโทรปิน ในการปฏิสนธินอกร่างกาย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0