การใช้กระบวนการแอดวานซ์ออกซิเดชันในการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น สำหรับน้ำเสียจากโรงพยาบาล
การใช้กระบวนการแอดวานซ์ออกซิเดชันในการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น สำหรับน้ำเสียจากโรงพยาบาล
ชื่อเรื่อง :
การใช้กระบวนการแอดวานซ์ออกซิเดชันในการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น สำหรับน้ำเสียจากโรงพยาบาล
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล. 2548. การใช้กระบวนการแอดวานซ์ออกซิเดชันในการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น สำหรับน้ำเสียจากโรงพยาบาล. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล. (2548) การใช้กระบวนการแอดวานซ์ออกซิเดชันในการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น สำหรับน้ำเสียจากโรงพยาบาล. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล. การใช้กระบวนการแอดวานซ์ออกซิเดชันในการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น สำหรับน้ำเสียจากโรงพยาบาล. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2548. Print.

พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล. (2548) การใช้กระบวนการแอดวานซ์ออกซิเดชันในการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น สำหรับน้ำเสียจากโรงพยาบาล. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0