การพัฒนาวิธีการป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การพัฒนาวิธีการป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาวิธีการป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี :
[2546]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นิลุบล กิจอันเจริญ
ผู้แต่งร่วม :
ชุติมา หาญจวณิช, นงนุช สุวรรณเพ็ง

นิลุบล กิจอันเจริญ and others. [2546]. การพัฒนาวิธีการป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น:ภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

นิลุบล กิจอันเจริญ and others. ([2546]) การพัฒนาวิธีการป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

นิลุบล กิจอันเจริญ and others. การพัฒนาวิธีการป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น:ภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2546]. Print.

นิลุบล กิจอันเจริญ and others. ([2546]) การพัฒนาวิธีการป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0