การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง : กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครผลผดุง)
การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง : กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครผลผดุง)
ชื่อเรื่อง :
การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง : กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครผลผดุง)
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชลิต ตุ้มทองคำ
ผู้แต่งร่วม :
-

ชลิต ตุ้มทองคำ. 2547. การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง : กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครผลผดุง). สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยศิลปากร;

ชลิต ตุ้มทองคำ. (2547) การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง : กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครผลผดุง) . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ.

ชลิต ตุ้มทองคำ. การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง : กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครผลผดุง). . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.

ชลิต ตุ้มทองคำ. (2547) การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง : กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครผลผดุง) . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0