เทคนิคการเพาะเลี้ยงและการรวมโปรโตพลาสต์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช
เทคนิคการเพาะเลี้ยงและการรวมโปรโตพลาสต์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช
ชื่อเรื่อง :
เทคนิคการเพาะเลี้ยงและการรวมโปรโตพลาสต์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รงรอง หอมหวล
ผู้แต่งร่วม :
ศิริวรรณ บุรีคำ, มณฑา วงศ์มณีโรจน์

รงรอง หอมหวล and others. 2548. เทคนิคการเพาะเลี้ยงและการรวมโปรโตพลาสต์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

รงรอง หอมหวล and others. (2548) เทคนิคการเพาะเลี้ยงและการรวมโปรโตพลาสต์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

รงรอง หอมหวล and others. เทคนิคการเพาะเลี้ยงและการรวมโปรโตพลาสต์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548. Print.

รงรอง หอมหวล and others. (2548) เทคนิคการเพาะเลี้ยงและการรวมโปรโตพลาสต์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0