การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียน และข้าวโพดข้าวเหนียว
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียน และข้าวโพดข้าวเหนียว
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียน และข้าวโพดข้าวเหนียว
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุรณี ทองเหลือง
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุรณี ทองเหลือง. 2547. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียน และข้าวโพดข้าวเหนียว. กรุงเทพฯ:สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์;

สุรณี ทองเหลือง. (2547) การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียน และข้าวโพดข้าวเหนียว (รายงานผลงานวิจัย). สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์:กรุงเทพฯ.

สุรณี ทองเหลือง. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียน และข้าวโพดข้าวเหนียว. กรุงเทพฯ:สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์, 2547.

สุรณี ทองเหลือง. (2547) การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียน และข้าวโพดข้าวเหนียว (รายงานผลงานวิจัย). สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0