อิทธิพลของคลื่นเหนือเสียงที่มีต่อลักษณะสมบัติรูพรุน ของรีโซซินอล-ฟอร์มัลดีไฮด์ เจล และคาร์บอน เจล
อิทธิพลของคลื่นเหนือเสียงที่มีต่อลักษณะสมบัติรูพรุน ของรีโซซินอล-ฟอร์มัลดีไฮด์ เจล และคาร์บอน เจล
ชื่อเรื่อง :
อิทธิพลของคลื่นเหนือเสียงที่มีต่อลักษณะสมบัติรูพรุน ของรีโซซินอล-ฟอร์มัลดีไฮด์ เจล และคาร์บอน เจล
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อดิศักดิ์ ไสยสุข
ผู้แต่งร่วม :
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อดิศักดิ์ ไสยสุข. 2547. อิทธิพลของคลื่นเหนือเสียงที่มีต่อลักษณะสมบัติรูพรุน ของรีโซซินอล-ฟอร์มัลดีไฮด์ เจล และคาร์บอน เจล. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อดิศักดิ์ ไสยสุข. (2547) อิทธิพลของคลื่นเหนือเสียงที่มีต่อลักษณะสมบัติรูพรุน ของรีโซซินอล-ฟอร์มัลดีไฮด์ เจล และคาร์บอน เจล . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

อดิศักดิ์ ไสยสุข. อิทธิพลของคลื่นเหนือเสียงที่มีต่อลักษณะสมบัติรูพรุน ของรีโซซินอล-ฟอร์มัลดีไฮด์ เจล และคาร์บอน เจล. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

อดิศักดิ์ ไสยสุข. (2547) อิทธิพลของคลื่นเหนือเสียงที่มีต่อลักษณะสมบัติรูพรุน ของรีโซซินอล-ฟอร์มัลดีไฮด์ เจล และคาร์บอน เจล . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0