การเจรจาต่อรองของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับคนร้าย ในกรณีคนร้ายจับตัวประกัน
การเจรจาต่อรองของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับคนร้าย ในกรณีคนร้ายจับตัวประกัน
ชื่อเรื่อง :
การเจรจาต่อรองของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับคนร้าย ในกรณีคนร้ายจับตัวประกัน
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปานจิต รวีอร่ามวงศ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ปานจิต รวีอร่ามวงศ์. 2547. การเจรจาต่อรองของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับคนร้าย ในกรณีคนร้ายจับตัวประกัน. สาขาวิชาวาทวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ปานจิต รวีอร่ามวงศ์. (2547) การเจรจาต่อรองของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับคนร้าย ในกรณีคนร้ายจับตัวประกัน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ปานจิต รวีอร่ามวงศ์. การเจรจาต่อรองของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับคนร้าย ในกรณีคนร้ายจับตัวประกัน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

ปานจิต รวีอร่ามวงศ์. (2547) การเจรจาต่อรองของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับคนร้าย ในกรณีคนร้ายจับตัวประกัน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
การบริหารงานตำรวจ
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์