การประกอบสร้างความจริงในข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรัก ของหนังสือพิมพ์ไทย
การประกอบสร้างความจริงในข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรัก ของหนังสือพิมพ์ไทย
ชื่อเรื่อง :
การประกอบสร้างความจริงในข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรัก ของหนังสือพิมพ์ไทย
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณัชชา อาจารยุตต์
ผู้แต่งร่วม :
-

ณัชชา อาจารยุตต์. 2547. การประกอบสร้างความจริงในข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรัก ของหนังสือพิมพ์ไทย. สาขาวิชาวารสารสนเทศ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ณัชชา อาจารยุตต์. (2547) การประกอบสร้างความจริงในข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรัก ของหนังสือพิมพ์ไทย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ณัชชา อาจารยุตต์. การประกอบสร้างความจริงในข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรัก ของหนังสือพิมพ์ไทย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

ณัชชา อาจารยุตต์. (2547) การประกอบสร้างความจริงในข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรัก ของหนังสือพิมพ์ไทย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.