การปรับปรุงสถานีงานโดยใช้หลักการยศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
การปรับปรุงสถานีงานโดยใช้หลักการยศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงสถานีงานโดยใช้หลักการยศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธนพล บุปผา
ผู้แต่งร่วม :
ยุทธชัย บรรเทิงจิตร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธนพล บุปผา. 2547. การปรับปรุงสถานีงานโดยใช้หลักการยศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก. , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ;

ธนพล บุปผา. (2547) การปรับปรุงสถานีงานโดยใช้หลักการยศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ.

ธนพล บุปผา. การปรับปรุงสถานีงานโดยใช้หลักการยศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.

ธนพล บุปผา. (2547) การปรับปรุงสถานีงานโดยใช้หลักการยศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0