การวิเคราะห์หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับต่างๆ
การวิเคราะห์หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับต่างๆ
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับต่างๆ
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พัชลินจ์ จีนนุ่น
ผู้แต่งร่วม :
มณีปิ่น พรหมสุทธรักษ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พัชลินจ์ จีนนุ่น. 2547. การวิเคราะห์หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับต่างๆ. , มหาวิทยาลัยศิลปากร;

พัชลินจ์ จีนนุ่น. (2547) การวิเคราะห์หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับต่างๆ . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ.

พัชลินจ์ จีนนุ่น. การวิเคราะห์หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับต่างๆ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.

พัชลินจ์ จีนนุ่น. (2547) การวิเคราะห์หนุมานในรามเกียรติ์ฉบับต่างๆ . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 21
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 14
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0