พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 : ศึกษากรณี กลไกทางกฎหมายกับสัมฤทธิ์ผลของการคุ้มครองพยาน
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 : ศึกษากรณี กลไกทางกฎหมายกับสัมฤทธิ์ผลของการคุ้มครองพยาน
ชื่อเรื่อง :
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 : ศึกษากรณี กลไกทางกฎหมายกับสัมฤทธิ์ผลของการคุ้มครองพยาน
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศิริเพ็ญ ตั้งทวีสุโข
ผู้แต่งร่วม :
-

ศิริเพ็ญ ตั้งทวีสุโข. 2547. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 : ศึกษากรณี กลไกทางกฎหมายกับสัมฤทธิ์ผลของการคุ้มครองพยาน. สาขาวิชานิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ศิริเพ็ญ ตั้งทวีสุโข. (2547) พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 : ศึกษากรณี กลไกทางกฎหมายกับสัมฤทธิ์ผลของการคุ้มครองพยาน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ศิริเพ็ญ ตั้งทวีสุโข. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 : ศึกษากรณี กลไกทางกฎหมายกับสัมฤทธิ์ผลของการคุ้มครองพยาน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

ศิริเพ็ญ ตั้งทวีสุโข. (2547) พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 : ศึกษากรณี กลไกทางกฎหมายกับสัมฤทธิ์ผลของการคุ้มครองพยาน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.