การเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการเปลี่ยนโพลีเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูง ให้เป็นน้ำมันเบนซิน
การเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการเปลี่ยนโพลีเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูง ให้เป็นน้ำมันเบนซิน
ชื่อเรื่อง :
การเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการเปลี่ยนโพลีเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูง ให้เป็นน้ำมันเบนซิน
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชมพูนุท หรรษวรพงศ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชมพูนุท หรรษวรพงศ์. 2548. การเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการเปลี่ยนโพลีเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูง ให้เป็นน้ำมันเบนซิน. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ชมพูนุท หรรษวรพงศ์. (2548) การเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการเปลี่ยนโพลีเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูง ให้เป็นน้ำมันเบนซิน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ชมพูนุท หรรษวรพงศ์. การเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการเปลี่ยนโพลีเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูง ให้เป็นน้ำมันเบนซิน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.

ชมพูนุท หรรษวรพงศ์. (2548) การเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการเปลี่ยนโพลีเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูง ให้เป็นน้ำมันเบนซิน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.