การกราฟต์เส้นใยไหมด้วยเมทาครีเลต โดยฉายรังสีแกมมาร่วมกับอะครีเลตโมโนเมอร์บางชนิด
การกราฟต์เส้นใยไหมด้วยเมทาครีเลต โดยฉายรังสีแกมมาร่วมกับอะครีเลตโมโนเมอร์บางชนิด
ชื่อเรื่อง :
การกราฟต์เส้นใยไหมด้วยเมทาครีเลต โดยฉายรังสีแกมมาร่วมกับอะครีเลตโมโนเมอร์บางชนิด
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ฉัตริยะ ศรีปิ
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ฉัตริยะ ศรีปิ. 2547. การกราฟต์เส้นใยไหมด้วยเมทาครีเลต โดยฉายรังสีแกมมาร่วมกับอะครีเลตโมโนเมอร์บางชนิด. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ฉัตริยะ ศรีปิ. (2547) การกราฟต์เส้นใยไหมด้วยเมทาครีเลต โดยฉายรังสีแกมมาร่วมกับอะครีเลตโมโนเมอร์บางชนิด . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ฉัตริยะ ศรีปิ. การกราฟต์เส้นใยไหมด้วยเมทาครีเลต โดยฉายรังสีแกมมาร่วมกับอะครีเลตโมโนเมอร์บางชนิด. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

ฉัตริยะ ศรีปิ. (2547) การกราฟต์เส้นใยไหมด้วยเมทาครีเลต โดยฉายรังสีแกมมาร่วมกับอะครีเลตโมโนเมอร์บางชนิด . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0