การย่างไฟ : ภูมิปัญญาการรักษาตนเองด้วยวิธีพื้นบ้านของชาวอีสาน
การย่างไฟ : ภูมิปัญญาการรักษาตนเองด้วยวิธีพื้นบ้านของชาวอีสาน
ชื่อเรื่อง :
การย่างไฟ : ภูมิปัญญาการรักษาตนเองด้วยวิธีพื้นบ้านของชาวอีสาน
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทรงศักดิ์ สอนจ้อย
ผู้แต่งร่วม :
-

ทรงศักดิ์ สอนจ้อย. 2548. การย่างไฟ : ภูมิปัญญาการรักษาตนเองด้วยวิธีพื้นบ้านของชาวอีสาน. สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ทรงศักดิ์ สอนจ้อย. (2548) การย่างไฟ : ภูมิปัญญาการรักษาตนเองด้วยวิธีพื้นบ้านของชาวอีสาน . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

ทรงศักดิ์ สอนจ้อย. การย่างไฟ : ภูมิปัญญาการรักษาตนเองด้วยวิธีพื้นบ้านของชาวอีสาน. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.

ทรงศักดิ์ สอนจ้อย. (2548) การย่างไฟ : ภูมิปัญญาการรักษาตนเองด้วยวิธีพื้นบ้านของชาวอีสาน . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0