การศึกษาการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอคคัสในผู้ป่วยเอชไอวี ด้วยยาแอมโฟเทอริซินบี แบบให้ยาวันเว้นวันกับให้ยาทุกวัน
การศึกษาการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอคคัสในผู้ป่วยเอชไอวี ด้วยยาแอมโฟเทอริซินบี แบบให้ยาวันเว้นวันกับให้ยาทุกวัน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอคคัสในผู้ป่วยเอชไอวี ด้วยยาแอมโฟเทอริซินบี แบบให้ยาวันเว้นวันกับให้ยาทุกวัน
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มาลี เตชพรรุ่ง
ผู้แต่งร่วม :
-

มาลี เตชพรรุ่ง. 2547. การศึกษาการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอคคัสในผู้ป่วยเอชไอวี ด้วยยาแอมโฟเทอริซินบี แบบให้ยาวันเว้นวันกับให้ยาทุกวัน. สาขาวิชาอายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

มาลี เตชพรรุ่ง. (2547) การศึกษาการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอคคัสในผู้ป่วยเอชไอวี ด้วยยาแอมโฟเทอริซินบี แบบให้ยาวันเว้นวันกับให้ยาทุกวัน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

มาลี เตชพรรุ่ง. การศึกษาการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอคคัสในผู้ป่วยเอชไอวี ด้วยยาแอมโฟเทอริซินบี แบบให้ยาวันเว้นวันกับให้ยาทุกวัน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

มาลี เตชพรรุ่ง. (2547) การศึกษาการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอคคัสในผู้ป่วยเอชไอวี ด้วยยาแอมโฟเทอริซินบี แบบให้ยาวันเว้นวันกับให้ยาทุกวัน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0