ประสบการณ์ของมารดาในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคจิตเภท
ประสบการณ์ของมารดาในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคจิตเภท
ชื่อเรื่อง :
ประสบการณ์ของมารดาในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคจิตเภท
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จีรนันท์ ขันแข็ง
ผู้แต่งร่วม :
-

จีรนันท์ ขันแข็ง. 2548. ประสบการณ์ของมารดาในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคจิตเภท. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

จีรนันท์ ขันแข็ง. (2548) ประสบการณ์ของมารดาในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคจิตเภท . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

จีรนันท์ ขันแข็ง. ประสบการณ์ของมารดาในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคจิตเภท. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

จีรนันท์ ขันแข็ง. (2548) ประสบการณ์ของมารดาในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคจิตเภท . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.