การถ่ายโยงเนื้อหาการรำไทยจากการสื่อสารระหว่างบุคคล ไปสู่การสื่อสารผ่านแผ่นซีดีวีดิทัศน์
การถ่ายโยงเนื้อหาการรำไทยจากการสื่อสารระหว่างบุคคล ไปสู่การสื่อสารผ่านแผ่นซีดีวีดิทัศน์
ชื่อเรื่อง :
การถ่ายโยงเนื้อหาการรำไทยจากการสื่อสารระหว่างบุคคล ไปสู่การสื่อสารผ่านแผ่นซีดีวีดิทัศน์
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จารวี เอียงผาสุข
ผู้แต่งร่วม :
-

จารวี เอียงผาสุข. 2548. การถ่ายโยงเนื้อหาการรำไทยจากการสื่อสารระหว่างบุคคล ไปสู่การสื่อสารผ่านแผ่นซีดีวีดิทัศน์. สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

จารวี เอียงผาสุข. (2548) การถ่ายโยงเนื้อหาการรำไทยจากการสื่อสารระหว่างบุคคล ไปสู่การสื่อสารผ่านแผ่นซีดีวีดิทัศน์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

จารวี เอียงผาสุข. การถ่ายโยงเนื้อหาการรำไทยจากการสื่อสารระหว่างบุคคล ไปสู่การสื่อสารผ่านแผ่นซีดีวีดิทัศน์. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

จารวี เอียงผาสุข. (2548) การถ่ายโยงเนื้อหาการรำไทยจากการสื่อสารระหว่างบุคคล ไปสู่การสื่อสารผ่านแผ่นซีดีวีดิทัศน์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0