ฤดูกาลความสมบูรณ์เพศของหอยตะโกรม ในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฤดูกาลความสมบูรณ์เพศของหอยตะโกรม ในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่อง :
ฤดูกาลความสมบูรณ์เพศของหอยตะโกรม ในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธีรยา ช่วยสุรินทร์
ผู้แต่งร่วม :
ศิวะ ธนาพล, ณัฐพงศ์ ต้นสาลี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธีรยา ช่วยสุรินทร์. 2549. ฤดูกาลความสมบูรณ์เพศของหอยตะโกรม ในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. สุราษฎร์ธานี:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี;

ธีรยา ช่วยสุรินทร์. (2549) ฤดูกาลความสมบูรณ์เพศของหอยตะโกรม ในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี:สุราษฎร์ธานี.

ธีรยา ช่วยสุรินทร์. ฤดูกาลความสมบูรณ์เพศของหอยตะโกรม ในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. สุราษฎร์ธานี:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี, 2549. Print.

ธีรยา ช่วยสุรินทร์. (2549) ฤดูกาลความสมบูรณ์เพศของหอยตะโกรม ในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี:สุราษฎร์ธานี.