การพัฒนาเครื่องต้นแบบ สำหรับการปลูกผลึกของวัสดุแบบบริดจ์แมนสต็อกบาร์เจอร์
การพัฒนาเครื่องต้นแบบ สำหรับการปลูกผลึกของวัสดุแบบบริดจ์แมนสต็อกบาร์เจอร์
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาเครื่องต้นแบบ สำหรับการปลูกผลึกของวัสดุแบบบริดจ์แมนสต็อกบาร์เจอร์
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จินตนา เหล่าไพบูลย์
ผู้แต่งร่วม :
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์, วสันต์ หล้าสร้อย

จินตนา เหล่าไพบูลย์ and others. 2548. การพัฒนาเครื่องต้นแบบ สำหรับการปลูกผลึกของวัสดุแบบบริดจ์แมนสต็อกบาร์เจอร์. อุบลราชธานี:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;

จินตนา เหล่าไพบูลย์ and others. (2548) การพัฒนาเครื่องต้นแบบ สำหรับการปลูกผลึกของวัสดุแบบบริดจ์แมนสต็อกบาร์เจอร์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

จินตนา เหล่าไพบูลย์ and others. การพัฒนาเครื่องต้นแบบ สำหรับการปลูกผลึกของวัสดุแบบบริดจ์แมนสต็อกบาร์เจอร์. อุบลราชธานี:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2548. Print.

จินตนา เหล่าไพบูลย์ and others. (2548) การพัฒนาเครื่องต้นแบบ สำหรับการปลูกผลึกของวัสดุแบบบริดจ์แมนสต็อกบาร์เจอร์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
รายงานการสำรวจปริมาณการขนส่งทางถนนภายในโซน
กองวิชาการและวางแผน กรมการขนส่งทางบก