การประเมินผลการบริการควบคุมป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ในโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเครือข่าย จังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลการบริการควบคุมป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ในโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเครือข่าย จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อเรื่อง :
การประเมินผลการบริการควบคุมป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ในโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเครือข่าย จังหวัดพิษณุโลก
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศรีวรรณ ติชะพันธุ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ศรีวรรณ ติชะพันธุ์. 2549. การประเมินผลการบริการควบคุมป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ในโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเครือข่าย จังหวัดพิษณุโลก. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร;

ศรีวรรณ ติชะพันธุ์. (2549) การประเมินผลการบริการควบคุมป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ในโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเครือข่าย จังหวัดพิษณุโลก . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก.

ศรีวรรณ ติชะพันธุ์. การประเมินผลการบริการควบคุมป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ในโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเครือข่าย จังหวัดพิษณุโลก. . พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549.

ศรีวรรณ ติชะพันธุ์. (2549) การประเมินผลการบริการควบคุมป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ในโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเครือข่าย จังหวัดพิษณุโลก . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0