สภาพและปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
สภาพและปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
ชื่อเรื่อง :
สภาพและปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จินดา ธนูศิลป์
ผู้แต่งร่วม :
-

จินดา ธนูศิลป์. 2548. สภาพและปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี;

จินดา ธนูศิลป์. (2548) สภาพและปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี . มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/ลพบุรี.

จินดา ธนูศิลป์. สภาพและปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี. . ลพบุรี:มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2548.

จินดา ธนูศิลป์. (2548) สภาพและปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี . มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/ลพบุรี.