ปัญหาในการตีความ "พยานหลักฐานใหม่" ศึกษาเปรียบเทียบการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ กับการสอบสวนซ้ำ
ปัญหาในการตีความ "พยานหลักฐานใหม่" ศึกษาเปรียบเทียบการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ กับการสอบสวนซ้ำ
ชื่อเรื่อง :
ปัญหาในการตีความ "พยานหลักฐานใหม่" ศึกษาเปรียบเทียบการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ กับการสอบสวนซ้ำ
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
คณิน วงศ์ใหญ่
ผู้แต่งร่วม :
-

คณิน วงศ์ใหญ่. 2549. ปัญหาในการตีความ "พยานหลักฐานใหม่" ศึกษาเปรียบเทียบการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ กับการสอบสวนซ้ำ. คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

คณิน วงศ์ใหญ่. (2549) ปัญหาในการตีความ "พยานหลักฐานใหม่" ศึกษาเปรียบเทียบการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ กับการสอบสวนซ้ำ . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

คณิน วงศ์ใหญ่. ปัญหาในการตีความ "พยานหลักฐานใหม่" ศึกษาเปรียบเทียบการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ กับการสอบสวนซ้ำ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.

คณิน วงศ์ใหญ่. (2549) ปัญหาในการตีความ "พยานหลักฐานใหม่" ศึกษาเปรียบเทียบการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ กับการสอบสวนซ้ำ . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 16
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 12
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0