การเล่นรำสวดในจังหวัดตราด
การเล่นรำสวดในจังหวัดตราด
ชื่อเรื่อง :
การเล่นรำสวดในจังหวัดตราด
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปรารถนา มงคลธวัช
ผู้แต่งร่วม :
สายสมร งามล้วน

ปรารถนา มงคลธวัช,สายสมร งามล้วน. 2548. การเล่นรำสวดในจังหวัดตราด. กรุงเทพฯ:สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ;

ปรารถนา มงคลธวัช,สายสมร งามล้วน. (2548) การเล่นรำสวดในจังหวัดตราด. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ:กรุงเทพฯ.

ปรารถนา มงคลธวัช,สายสมร งามล้วน. การเล่นรำสวดในจังหวัดตราด. กรุงเทพฯ:สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2548. Print.

ปรารถนา มงคลธวัช,สายสมร งามล้วน. (2548) การเล่นรำสวดในจังหวัดตราด. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0