การคุ้มครองพยาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
การคุ้มครองพยาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
ชื่อเรื่อง :
การคุ้มครองพยาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ช่อทิพย์ สุขเนาวรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
-

ช่อทิพย์ สุขเนาวรัตน์. 2549. การคุ้มครองพยาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

ช่อทิพย์ สุขเนาวรัตน์. (2549) การคุ้มครองพยาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ช่อทิพย์ สุขเนาวรัตน์. การคุ้มครองพยาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.

ช่อทิพย์ สุขเนาวรัตน์. (2549) การคุ้มครองพยาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 38
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 19
วิชาการ :
 19
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0