การเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาเกี่ยวกับว่าน ที่มีต่อการผลิตและความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ปลูกว่าน
การเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาเกี่ยวกับว่าน ที่มีต่อการผลิตและความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ปลูกว่าน
ชื่อเรื่อง :
การเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาเกี่ยวกับว่าน ที่มีต่อการผลิตและความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ปลูกว่าน
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นพคุณ คุมา
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นพคุณ คุมา. 2549. การเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาเกี่ยวกับว่าน ที่มีต่อการผลิตและความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ปลูกว่าน. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

นพคุณ คุมา. (2549) การเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาเกี่ยวกับว่าน ที่มีต่อการผลิตและความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ปลูกว่าน . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

นพคุณ คุมา. การเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาเกี่ยวกับว่าน ที่มีต่อการผลิตและความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ปลูกว่าน. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.

นพคุณ คุมา. (2549) การเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาเกี่ยวกับว่าน ที่มีต่อการผลิตและความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ปลูกว่าน . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.