การประสานงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง : ด้านการบริหารจัดการ
การประสานงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง : ด้านการบริหารจัดการ
ชื่อเรื่อง :
การประสานงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง : ด้านการบริหารจัดการ
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้แต่งร่วม :
-

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2548. การประสานงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง : ด้านการบริหารจัดการ. กรุงเทพฯ:สำนักงาน;

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (2548) การประสานงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง : ด้านการบริหารจัดการ. สำนักงาน:กรุงเทพฯ.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. การประสานงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง : ด้านการบริหารจัดการ. กรุงเทพฯ:สำนักงาน, 2548. Print.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (2548) การประสานงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง : ด้านการบริหารจัดการ. สำนักงาน:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0