ความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ชื่อเรื่อง :
ความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชาตรี รัตนคช
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชาตรี รัตนคช. 2548. ความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง. , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;

ชาตรี รัตนคช. (2548) ความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ชาตรี รัตนคช. ความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง. . กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548.

ชาตรี รัตนคช. (2548) ความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/กรุงเทพฯ.