อิทธิพลของโครงสร้างผลึกต่อความว่องไว ในการทำปฏิกิริยาของตัวเร่ง
อิทธิพลของโครงสร้างผลึกต่อความว่องไว ในการทำปฏิกิริยาของตัวเร่ง
ชื่อเรื่อง :
อิทธิพลของโครงสร้างผลึกต่อความว่องไว ในการทำปฏิกิริยาของตัวเร่ง
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ดวงกมล ตัณฑนาค
ผู้แต่งร่วม :
จำรัส ลิ้มตระกูล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ดวงกมล ตัณฑนาค. 2548. อิทธิพลของโครงสร้างผลึกต่อความว่องไว ในการทำปฏิกิริยาของตัวเร่ง. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

ดวงกมล ตัณฑนาค. (2548) อิทธิพลของโครงสร้างผลึกต่อความว่องไว ในการทำปฏิกิริยาของตัวเร่ง. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

ดวงกมล ตัณฑนาค. อิทธิพลของโครงสร้างผลึกต่อความว่องไว ในการทำปฏิกิริยาของตัวเร่ง. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548. Print.

ดวงกมล ตัณฑนาค. (2548) อิทธิพลของโครงสร้างผลึกต่อความว่องไว ในการทำปฏิกิริยาของตัวเร่ง. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0