ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ที่มีภาวะสมองเสื่อม
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ที่มีภาวะสมองเสื่อม
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ที่มีภาวะสมองเสื่อม
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เตือนใจ ภักดีพรหม
ผู้แต่งร่วม :
-

เตือนใจ ภักดีพรหม. 2548. ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ที่มีภาวะสมองเสื่อม. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

เตือนใจ ภักดีพรหม. (2548) ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ที่มีภาวะสมองเสื่อม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เตือนใจ ภักดีพรหม. ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ที่มีภาวะสมองเสื่อม. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

เตือนใจ ภักดีพรหม. (2548) ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ที่มีภาวะสมองเสื่อม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0