การพัฒนาสายพันธุ์แบคทีเรียบีทีและไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ระยะที่ 1)
การพัฒนาสายพันธุ์แบคทีเรียบีทีและไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ระยะที่ 1)
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาสายพันธุ์แบคทีเรียบีทีและไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ระยะที่ 1)
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จริยา จันทร์ไพแสง
ผู้แต่งร่วม :
สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์

จริยา จันทร์ไพแสง,สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์. 2549. การพัฒนาสายพันธุ์แบคทีเรียบีทีและไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ระยะที่ 1). กรุงเทพฯ:ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

จริยา จันทร์ไพแสง,สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์. (2549) การพัฒนาสายพันธุ์แบคทีเรียบีทีและไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ระยะที่ 1). ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

จริยา จันทร์ไพแสง,สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์. การพัฒนาสายพันธุ์แบคทีเรียบีทีและไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ระยะที่ 1). กรุงเทพฯ:ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. Print.

จริยา จันทร์ไพแสง,สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์. (2549) การพัฒนาสายพันธุ์แบคทีเรียบีทีและไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ระยะที่ 1). ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0