การพัฒนาคู่มือเพื่อการแยกผลงานวิจัย ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในระหว่างปี พ.ศ.2543-2548
การพัฒนาคู่มือเพื่อการแยกผลงานวิจัย ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในระหว่างปี พ.ศ.2543-2548
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาคู่มือเพื่อการแยกผลงานวิจัย ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในระหว่างปี พ.ศ.2543-2548
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์. 2549. การพัฒนาคู่มือเพื่อการแยกผลงานวิจัย ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในระหว่างปี พ.ศ.2543-2548. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์. (2549) การพัฒนาคู่มือเพื่อการแยกผลงานวิจัย ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในระหว่างปี พ.ศ.2543-2548 . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์. การพัฒนาคู่มือเพื่อการแยกผลงานวิจัย ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในระหว่างปี พ.ศ.2543-2548. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549.

ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์. (2549) การพัฒนาคู่มือเพื่อการแยกผลงานวิจัย ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในระหว่างปี พ.ศ.2543-2548 . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0