การพัฒนาแถบสีบ่งชี้อายุ การเก็บรักษาผักผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภคในเชิงพาณิชย์
การพัฒนาแถบสีบ่งชี้อายุ การเก็บรักษาผักผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภคในเชิงพาณิชย์
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาแถบสีบ่งชี้อายุ การเก็บรักษาผักผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภคในเชิงพาณิชย์
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วรภัทร ลัคนทินวงศ์
ผู้แต่งร่วม :
อรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ

วรภัทร ลัคนทินวงศ์,อรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ. 2549. การพัฒนาแถบสีบ่งชี้อายุ การเก็บรักษาผักผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภคในเชิงพาณิชย์. ปทุมธานี:ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต;

วรภัทร ลัคนทินวงศ์,อรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ. (2549) การพัฒนาแถบสีบ่งชี้อายุ การเก็บรักษาผักผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภคในเชิงพาณิชย์. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต:ปทุมธานี.

วรภัทร ลัคนทินวงศ์,อรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ. การพัฒนาแถบสีบ่งชี้อายุ การเก็บรักษาผักผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภคในเชิงพาณิชย์. ปทุมธานี:ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2549. Print.

วรภัทร ลัคนทินวงศ์,อรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ. (2549) การพัฒนาแถบสีบ่งชี้อายุ การเก็บรักษาผักผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภคในเชิงพาณิชย์. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต:ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0