การพัฒนาเครื่องเคลือบผิวส้มโอเพื่อการส่งออก
การพัฒนาเครื่องเคลือบผิวส้มโอเพื่อการส่งออก
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาเครื่องเคลือบผิวส้มโอเพื่อการส่งออก
ปี :
[2547]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปัญญา แดงวิไลลักษณ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ปัญญา แดงวิไลลักษณ์,ปัญญา แดงวิไลลักษณ์..[และคนอื่นๆ]. [2547]. การพัฒนาเครื่องเคลือบผิวส้มโอเพื่อการส่งออก. ชุมพร:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปัญญา แดงวิไลลักษณ์,ปัญญา แดงวิไลลักษณ์..[และคนอื่นๆ]. ([2547]) การพัฒนาเครื่องเคลือบผิวส้มโอเพื่อการส่งออก. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร:ชุมพร. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปัญญา แดงวิไลลักษณ์,ปัญญา แดงวิไลลักษณ์..[และคนอื่นๆ]. การพัฒนาเครื่องเคลือบผิวส้มโอเพื่อการส่งออก. ชุมพร:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร, [2547]. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปัญญา แดงวิไลลักษณ์,ปัญญา แดงวิไลลักษณ์..[และคนอื่นๆ]. ([2547]) การพัฒนาเครื่องเคลือบผิวส้มโอเพื่อการส่งออก. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร:ชุมพร. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0