การหาค่าเอาท์พุทของรังสีโฟตอน โดยการจำลองแบบมอนติคาร์โล
การหาค่าเอาท์พุทของรังสีโฟตอน โดยการจำลองแบบมอนติคาร์โล
ชื่อเรื่อง :
การหาค่าเอาท์พุทของรังสีโฟตอน โดยการจำลองแบบมอนติคาร์โล
ปี :
[2549]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นคร ไพศาลกิตติสกุล
ผู้แต่งร่วม :
ศิวลี สุริยาปี, จีรภา ตันนานนท์

นคร ไพศาลกิตติสกุล and others. [2549]. การหาค่าเอาท์พุทของรังสีโฟตอน โดยการจำลองแบบมอนติคาร์โล. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

นคร ไพศาลกิตติสกุล and others. ([2549]) การหาค่าเอาท์พุทของรังสีโฟตอน โดยการจำลองแบบมอนติคาร์โล. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

นคร ไพศาลกิตติสกุล and others. การหาค่าเอาท์พุทของรังสีโฟตอน โดยการจำลองแบบมอนติคาร์โล. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2549]. Print.

นคร ไพศาลกิตติสกุล and others. ([2549]) การหาค่าเอาท์พุทของรังสีโฟตอน โดยการจำลองแบบมอนติคาร์โล. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0