การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน สำหรับกลุ่มสหกรณ์
การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน สำหรับกลุ่มสหกรณ์
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน สำหรับกลุ่มสหกรณ์
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กำพล ประทีปชัยกูร
ผู้แต่งร่วม :
พีระพงศ์ ทีฆสกุล, ไพโรจน์ คีรีรัตน์

กำพล ประทีปชัยกูร and others. 2549. การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน สำหรับกลุ่มสหกรณ์. สงขลา:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

กำพล ประทีปชัยกูร and others. (2549) การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน สำหรับกลุ่มสหกรณ์. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

กำพล ประทีปชัยกูร and others. การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน สำหรับกลุ่มสหกรณ์. สงขลา:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549. Print.

กำพล ประทีปชัยกูร and others. (2549) การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน สำหรับกลุ่มสหกรณ์. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0