การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae [Kurdjumov] ที่มีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี
การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae [Kurdjumov] ที่มีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี
ชื่อเรื่อง :
การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae [Kurdjumov] ที่มีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
ผู้แต่งร่วม :
สมชาย ธนสินชยกุล, ไสว บูรณ์พานิชพันธุ์

วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ and others. 2549. การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae [Kurdjumov] ที่มีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี. พิษณุโลก:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร;

วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ and others. (2549) การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae [Kurdjumov] ที่มีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ and others. การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae [Kurdjumov] ที่มีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี. พิษณุโลก:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549. Print.

วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ and others. (2549) การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae [Kurdjumov] ที่มีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0