การวินิจฉัยและตรวจสอบเชื้อ Condidatus Liberobacter spp. ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคฮวงลองบิงของส้ม
การวินิจฉัยและตรวจสอบเชื้อ Condidatus Liberobacter spp. ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคฮวงลองบิงของส้ม
ชื่อเรื่อง :
การวินิจฉัยและตรวจสอบเชื้อ Condidatus Liberobacter spp. ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคฮวงลองบิงของส้ม
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อรอุมา เรืองวงษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

อรอุมา เรืองวงษ์. 2548. การวินิจฉัยและตรวจสอบเชื้อ Condidatus Liberobacter spp. ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคฮวงลองบิงของส้ม. สาขาวิชาโรคพืช, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

อรอุมา เรืองวงษ์. (2548) การวินิจฉัยและตรวจสอบเชื้อ Condidatus Liberobacter spp. ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคฮวงลองบิงของส้ม . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

อรอุมา เรืองวงษ์. การวินิจฉัยและตรวจสอบเชื้อ Condidatus Liberobacter spp. ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคฮวงลองบิงของส้ม. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.

อรอุมา เรืองวงษ์. (2548) การวินิจฉัยและตรวจสอบเชื้อ Condidatus Liberobacter spp. ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคฮวงลองบิงของส้ม . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 14
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 14
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0