ผลของโอโซนและกรดอินทรีย์บางชนิด ต่ออายุการเก็บรักษา ของผลลำไยสดพันธุ์ดอ
ผลของโอโซนและกรดอินทรีย์บางชนิด ต่ออายุการเก็บรักษา ของผลลำไยสดพันธุ์ดอ
ชื่อเรื่อง :
ผลของโอโซนและกรดอินทรีย์บางชนิด ต่ออายุการเก็บรักษา ของผลลำไยสดพันธุ์ดอ
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อังคณา เชื้อเจ็ดตน
ผู้แต่งร่วม :
-

อังคณา เชื้อเจ็ดตน. 2549. ผลของโอโซนและกรดอินทรีย์บางชนิด ต่ออายุการเก็บรักษา ของผลลำไยสดพันธุ์ดอ. สาขาวิชาชีววิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

อังคณา เชื้อเจ็ดตน. (2549) ผลของโอโซนและกรดอินทรีย์บางชนิด ต่ออายุการเก็บรักษา ของผลลำไยสดพันธุ์ดอ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

อังคณา เชื้อเจ็ดตน. ผลของโอโซนและกรดอินทรีย์บางชนิด ต่ออายุการเก็บรักษา ของผลลำไยสดพันธุ์ดอ. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.

อังคณา เชื้อเจ็ดตน. (2549) ผลของโอโซนและกรดอินทรีย์บางชนิด ต่ออายุการเก็บรักษา ของผลลำไยสดพันธุ์ดอ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 12
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 12
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0