สมบัติทางโครงสร้างและพลศาสตร์ของโลหะทรานซิชันในน้ำ โดยวิธีการจำลองทางพลวัตเชิงโมเลกุลที่รวมกลศาสตร์ควอนตัม และกลศาสตร์โมเลกุล
สมบัติทางโครงสร้างและพลศาสตร์ของโลหะทรานซิชันในน้ำ โดยวิธีการจำลองทางพลวัตเชิงโมเลกุลที่รวมกลศาสตร์ควอนตัม และกลศาสตร์โมเลกุล
ชื่อเรื่อง :
สมบัติทางโครงสร้างและพลศาสตร์ของโลหะทรานซิชันในน้ำ โดยวิธีการจำลองทางพลวัตเชิงโมเลกุลที่รวมกลศาสตร์ควอนตัม และกลศาสตร์โมเลกุล
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์
ผู้แต่งร่วม :
สุพจน์ หารหนองบัว

ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์,สุพจน์ หารหนองบัว. 2550. สมบัติทางโครงสร้างและพลศาสตร์ของโลหะทรานซิชันในน้ำ โดยวิธีการจำลองทางพลวัตเชิงโมเลกุลที่รวมกลศาสตร์ควอนตัม และกลศาสตร์โมเลกุล. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์,สุพจน์ หารหนองบัว. (2550) สมบัติทางโครงสร้างและพลศาสตร์ของโลหะทรานซิชันในน้ำ โดยวิธีการจำลองทางพลวัตเชิงโมเลกุลที่รวมกลศาสตร์ควอนตัม และกลศาสตร์โมเลกุล. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์,สุพจน์ หารหนองบัว. สมบัติทางโครงสร้างและพลศาสตร์ของโลหะทรานซิชันในน้ำ โดยวิธีการจำลองทางพลวัตเชิงโมเลกุลที่รวมกลศาสตร์ควอนตัม และกลศาสตร์โมเลกุล. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550. Print.

ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์,สุพจน์ หารหนองบัว. (2550) สมบัติทางโครงสร้างและพลศาสตร์ของโลหะทรานซิชันในน้ำ โดยวิธีการจำลองทางพลวัตเชิงโมเลกุลที่รวมกลศาสตร์ควอนตัม และกลศาสตร์โมเลกุล. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0