การหาแบบจำลองและออกแบบการควบคุม วงจรอินเวอร์เตอร์แบบเรโซแนนซ์ สำหรับเครื่องตัดจี้ไฟฟ้าเพื่อการผ่าตัด
การหาแบบจำลองและออกแบบการควบคุม วงจรอินเวอร์เตอร์แบบเรโซแนนซ์ สำหรับเครื่องตัดจี้ไฟฟ้าเพื่อการผ่าตัด
ชื่อเรื่อง :
การหาแบบจำลองและออกแบบการควบคุม วงจรอินเวอร์เตอร์แบบเรโซแนนซ์ สำหรับเครื่องตัดจี้ไฟฟ้าเพื่อการผ่าตัด
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปราโมช ดอกไม้
ผู้แต่งร่วม :
-

ปราโมช ดอกไม้. 2549. การหาแบบจำลองและออกแบบการควบคุม วงจรอินเวอร์เตอร์แบบเรโซแนนซ์ สำหรับเครื่องตัดจี้ไฟฟ้าเพื่อการผ่าตัด. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ปราโมช ดอกไม้. (2549) การหาแบบจำลองและออกแบบการควบคุม วงจรอินเวอร์เตอร์แบบเรโซแนนซ์ สำหรับเครื่องตัดจี้ไฟฟ้าเพื่อการผ่าตัด . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ปราโมช ดอกไม้. การหาแบบจำลองและออกแบบการควบคุม วงจรอินเวอร์เตอร์แบบเรโซแนนซ์ สำหรับเครื่องตัดจี้ไฟฟ้าเพื่อการผ่าตัด. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ปราโมช ดอกไม้. (2549) การหาแบบจำลองและออกแบบการควบคุม วงจรอินเวอร์เตอร์แบบเรโซแนนซ์ สำหรับเครื่องตัดจี้ไฟฟ้าเพื่อการผ่าตัด . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0