วัชพืชที่มีศักยภาพเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตแอลกอฮอล์เชื้อเพลิง
วัชพืชที่มีศักยภาพเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตแอลกอฮอล์เชื้อเพลิง
ชื่อเรื่อง :
วัชพืชที่มีศักยภาพเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตแอลกอฮอล์เชื้อเพลิง
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา
ผู้แต่งร่วม :
-

สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา. 2546. วัชพืชที่มีศักยภาพเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตแอลกอฮอล์เชื้อเพลิง. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา. (2546) วัชพืชที่มีศักยภาพเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตแอลกอฮอล์เชื้อเพลิง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา. วัชพืชที่มีศักยภาพเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตแอลกอฮอล์เชื้อเพลิง. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา. (2546) วัชพืชที่มีศักยภาพเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตแอลกอฮอล์เชื้อเพลิง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0