ระบบฐานความรู้ สำหรับระบบการผลิต ในอุตสาหกรรมการทอผ้า
ระบบฐานความรู้ สำหรับระบบการผลิต ในอุตสาหกรรมการทอผ้า
ชื่อเรื่อง :
ระบบฐานความรู้ สำหรับระบบการผลิต ในอุตสาหกรรมการทอผ้า
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กนกพร ประทุมสุวรรณ
ผู้แต่งร่วม :
-

กนกพร ประทุมสุวรรณ. 2549. ระบบฐานความรู้ สำหรับระบบการผลิต ในอุตสาหกรรมการทอผ้า. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

กนกพร ประทุมสุวรรณ. (2549) ระบบฐานความรู้ สำหรับระบบการผลิต ในอุตสาหกรรมการทอผ้า . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

กนกพร ประทุมสุวรรณ. ระบบฐานความรู้ สำหรับระบบการผลิต ในอุตสาหกรรมการทอผ้า. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

กนกพร ประทุมสุวรรณ. (2549) ระบบฐานความรู้ สำหรับระบบการผลิต ในอุตสาหกรรมการทอผ้า . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 8
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
หกซิกมาและการประยุกต์
พอใจ พัทธนิตย์ธรรม