การวิเคราะห์อัตราส่วน ของไบโอดีเซลกับดีเซลที่เหมาะสม สำหรับการวางแผนนโยบายของรัฐ โดยใช้ระบบฟัซซี่
การวิเคราะห์อัตราส่วน ของไบโอดีเซลกับดีเซลที่เหมาะสม สำหรับการวางแผนนโยบายของรัฐ โดยใช้ระบบฟัซซี่
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์อัตราส่วน ของไบโอดีเซลกับดีเซลที่เหมาะสม สำหรับการวางแผนนโยบายของรัฐ โดยใช้ระบบฟัซซี่
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
คเณศ สัมพุทธานนท์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

คเณศ สัมพุทธานนท์. 2550. การวิเคราะห์อัตราส่วน ของไบโอดีเซลกับดีเซลที่เหมาะสม สำหรับการวางแผนนโยบายของรัฐ โดยใช้ระบบฟัซซี่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

คเณศ สัมพุทธานนท์. (2550) การวิเคราะห์อัตราส่วน ของไบโอดีเซลกับดีเซลที่เหมาะสม สำหรับการวางแผนนโยบายของรัฐ โดยใช้ระบบฟัซซี่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

คเณศ สัมพุทธานนท์. การวิเคราะห์อัตราส่วน ของไบโอดีเซลกับดีเซลที่เหมาะสม สำหรับการวางแผนนโยบายของรัฐ โดยใช้ระบบฟัซซี่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.

คเณศ สัมพุทธานนท์. (2550) การวิเคราะห์อัตราส่วน ของไบโอดีเซลกับดีเซลที่เหมาะสม สำหรับการวางแผนนโยบายของรัฐ โดยใช้ระบบฟัซซี่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 10
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0