การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติ ในการเชื่อมแบบทังสเตนอาร์ค เพื่อลดการแตกร้าว สำหรับเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น เอสเคดี 11
การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติ ในการเชื่อมแบบทังสเตนอาร์ค เพื่อลดการแตกร้าว สำหรับเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น เอสเคดี 11
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติ ในการเชื่อมแบบทังสเตนอาร์ค เพื่อลดการแตกร้าว สำหรับเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น เอสเคดี 11
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สมหมาย สารมาท
ผู้แต่งร่วม :
-

สมหมาย สารมาท. 2550. การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติ ในการเชื่อมแบบทังสเตนอาร์ค เพื่อลดการแตกร้าว สำหรับเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น เอสเคดี 11. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

สมหมาย สารมาท. (2550) การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติ ในการเชื่อมแบบทังสเตนอาร์ค เพื่อลดการแตกร้าว สำหรับเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น เอสเคดี 11 . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

สมหมาย สารมาท. การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติ ในการเชื่อมแบบทังสเตนอาร์ค เพื่อลดการแตกร้าว สำหรับเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น เอสเคดี 11. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.

สมหมาย สารมาท. (2550) การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติ ในการเชื่อมแบบทังสเตนอาร์ค เพื่อลดการแตกร้าว สำหรับเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น เอสเคดี 11 . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0