ศึกษาพัฒนาการของเมล็ด และการถ่ายทอดลักษณะองค์ประกอบของผลผลิตในผักกาดหอม
ศึกษาพัฒนาการของเมล็ด และการถ่ายทอดลักษณะองค์ประกอบของผลผลิตในผักกาดหอม
ชื่อเรื่อง :
ศึกษาพัฒนาการของเมล็ด และการถ่ายทอดลักษณะองค์ประกอบของผลผลิตในผักกาดหอม
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นงนุช กุศล
ผู้แต่งร่วม :
ฉันทนา วิชรัตน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นงนุช กุศล. 2551. ศึกษาพัฒนาการของเมล็ด และการถ่ายทอดลักษณะองค์ประกอบของผลผลิตในผักกาดหอม. , มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

นงนุช กุศล. (2551) ศึกษาพัฒนาการของเมล็ด และการถ่ายทอดลักษณะองค์ประกอบของผลผลิตในผักกาดหอม . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่.

นงนุช กุศล. ศึกษาพัฒนาการของเมล็ด และการถ่ายทอดลักษณะองค์ประกอบของผลผลิตในผักกาดหอม. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551.

นงนุช กุศล. (2551) ศึกษาพัฒนาการของเมล็ด และการถ่ายทอดลักษณะองค์ประกอบของผลผลิตในผักกาดหอม . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 16
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 16
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0