การศึกษาคุณสมบัติต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในเมล็ดมะเม่า
การศึกษาคุณสมบัติต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในเมล็ดมะเม่า
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาคุณสมบัติต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในเมล็ดมะเม่า
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์
ผู้แต่งร่วม :
-

เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์,เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์..[และคนอื่นๆ]. 2550. การศึกษาคุณสมบัติต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในเมล็ดมะเม่า. ขอนแก่น:ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์,เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์..[และคนอื่นๆ]. (2550) การศึกษาคุณสมบัติต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในเมล็ดมะเม่า. ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์,เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาคุณสมบัติต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในเมล็ดมะเม่า. ขอนแก่น:ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. Print.

เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์,เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์..[และคนอื่นๆ]. (2550) การศึกษาคุณสมบัติต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในเมล็ดมะเม่า. ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 7
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0