การตรวจหาการเพิ่มจำนวนของสารพันธุกรรม ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพื่อการพยากรณ์โรค
การตรวจหาการเพิ่มจำนวนของสารพันธุกรรม ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพื่อการพยากรณ์โรค
ชื่อเรื่อง :
การตรวจหาการเพิ่มจำนวนของสารพันธุกรรม ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพื่อการพยากรณ์โรค
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์
ผู้แต่งร่วม :
-

สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์,สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์..[และคนอื่นๆ]. 2551. การตรวจหาการเพิ่มจำนวนของสารพันธุกรรม ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพื่อการพยากรณ์โรค. กรุงเทพฯ:สถาบันมะเร็งแห่งชาติ;

สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์,สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์..[และคนอื่นๆ]. (2551) การตรวจหาการเพิ่มจำนวนของสารพันธุกรรม ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพื่อการพยากรณ์โรค. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ:กรุงเทพฯ.

สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์,สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์..[และคนอื่นๆ]. การตรวจหาการเพิ่มจำนวนของสารพันธุกรรม ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพื่อการพยากรณ์โรค. กรุงเทพฯ:สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2551. Print.

สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์,สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์..[และคนอื่นๆ]. (2551) การตรวจหาการเพิ่มจำนวนของสารพันธุกรรม ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพื่อการพยากรณ์โรค. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0